Fundacja LUDWIK

'' ... razem walczymy z wykluczeniem ... ''

Naszym celem jest zapewnienie im godnych warunków do życia i wsparcie w pokonywaniu trudności.

Dążymy do tego, aby zapewnić godne warunki życia oraz wsparcie niezbędne do samodzielności i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie.
Fundacja Ludwik angażuje się w działania mające na celu poprawę sytuacji materialnej oraz psychospołecznej osób najbardziej potrzebujących. Realizujemy projekty z zakresu pomocy socjalnej, wsparcia psychologicznego, edukacji oraz integracji społecznej.
Działamy we współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, aby skutecznie i kompleksowo wspierać naszych podopiecznych. Nasza praca opiera się na zasadach solidarności, szacunku do godności każdego człowieka oraz otwartości na różnorodność.
Chcemy być wsparciem dla tych, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych i nie mają możliwości samodzielnego radzenia sobie. Dzięki naszym działaniom chcemy zmieniać świat na lepsze i pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Dołącz do naszej misji i pomóżmy razem tworzyć lepsze i bardziej sprawiedliwe społeczeństwo! Jesteśmy przekonani, że każdy gest dobroci może mieć ogromne znaczenie dla kogoś, kto potrzebuje pomocy. Razem możemy wiele

Skip to content