Fundacja LUDWIK

'' ... razem walczymy z wykluczeniem ... ''

PROGRAMY

Mieszkania wspomagane

Celem programu  jest wdrożenie pilotażowego rozwiązania w zakresie wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób opuszczających pieczę zastępczą, osób niepełnosprawnych, osób korzystających z pomocy społecznej.

Program ma wspierać między innymi proces usamodzielniania się wychowanków pieczy zastępczej, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych ubóstwem; zwiększać ich szanse na lepszy start ku samodzielności.

218987633_190097743134999_8429037222226649935_n
219812957_1501020966911313_2507445247284998583_n

Zostań samodzielnym

Celem programu „Zostań samodzielnym” jest wdrożenie pilotażowego rozwiązania w zakresie wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym między innymi osób opuszczających pieczę zastępczą.
Program ma wspierać w głównej mierze proces usamodzielniania się wychowanków pieczy zastępczej, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych ubóstwem w wieku 15 – 25 lat; zwiększać ich szanse na lepszy start w dorosłe życie poprzez opracowanie i zastosowanie zindywidualizowanych i kompleksowych działań.

Copyright © 2021 Fundacja LUDWIK

Wszelkie prawa zastzeżone